Tertnesflaten Bofellesskap

Bofellesskap med 8 leiligheter på Tertnes, Bergen

 • Byggherre: Bergen Bolig og Bofornyelse KF
 • Arkitekt: SE-Arkitektur AS
 • Totalentreprenør: Strand AS
 • Vårt oppdrag: byggeteknisk prosjektering

Lilletveitveien Bofellesskap

Bofellesskap med 8 leiligheter i Fana, Bergen

 • Byggherre: Bergen Bolig og Bofornyelse KF
 • Arkitekt: SE-Arkitektur AS
 • Totalentreprenør: Åsane Byggmesterforretning AS
 • Vårt oppdrag: byggeteknisk prosjektering

Solli DPS

Solli distriktpsykiatrisk senter

 • Byggherre: Solli Sykehus
 • Arkitekt: OG Arkitekter AS
 • Vårt oppdrag: Byggeteknisk prosjektering

Rådalslien omsorgsleiligheter

Omsorgsleiligheter i Rådalen, Bergen

 • Byggherre: Bergen Kommune
 • Entreprenør: Åmodt Entreprenør AS
 • Arkitekt: CUBUS Arkitekter AS
 • Vårt oppdrag: Byggeteknisk prosjektering

Gropa Omsorgsleiligheter

Omsorgsleiligheter i Kvam.

 • Byggherre: Kvam Herad
 • Entreprenør: Kvammabygg AS
 • Arkitekt: OG Arkitekter AS
 • Vårt oppdrag: Byggeteknisk prosjektering

Norheimsund ambulansestasjon

Ambulansestasjon i Norheimsund

 • Byggherre: Kvam Herad
 • Arkitekt: OG Arkitekter AS
 • Vårt oppdrag: RIB for utarbeidelse av totalentreprise