Jon Blytt Hammarstrøm

Sivilingeniør MRIF
Daglig leder

Fagområde: Byggeteknikk / Faglig leder
Tlf: 92 62 30 02
E-post: jbh@h2b.no

 

Håkon Hjartnes

Sivilingeniør

Fagområde: Byggeteknikk / KS ansvarlig

Tlf: 90 82 42 52
E-post: hh@h2b.no

 

Harald Fonn

Sivilingeniør MRIF

Fagområde: Byggeteknikk / Faglig leder
Tlf: 46 84 18 41
E-post: hf@h2b.no

 


Torbjørn Eriksen

Ingeniør

Fagområde: Byggeteknikk / DAK ansvarlig
Tlf: 97 17 60 65
E-post: te@h2b.no

 

Ingvild Drabløs Pettersen

Sivilingeniør

Fagområde: Byggeteknikk
Tlf: 92 08 28 94
E-post: idp@h2b.no

 

Kari Solhaug Hovde

Ingeniør

Fagområde: Byggeteknikk / KPR brannteknikk
Tlf: 90 63 38 30
E-post: ksh@h2b.no

 


Tone Sandven

Sivilingeniør
Avdeling Norheimsund

Fagområde: Byggeteknikk
Tlf: 90 94 54 90
E-post: ts@h2b.no

 

Anders Hjartnes

Ingeniør
Avdeling Norheimsund

Fagområde: Byggeteknikk
Tlf: 92 82 68 95
E-post: ah@h2b.no

 

Daniel Benjaminsen

Ingeniør

Fagområde: Byggeteknikk
Tlf.: 92 26 73 75
E-post: db@h2b.no

 


André Sætre Solheim

Sivilingeniør

Fagområde: Byggeteknikk
Tlf.: 97 54 78 36
E-post: ass@h2b.no
 

Trine-Lise Hole Isager

Sivilingeniør

Fagområde: Byggeteknikk
Tlf.: 92 03 89 42
E-post: tlhi@h2b.no