Drotningsvik Senter

Utvidelse av kjøpesenter i Drotningsvik – Ekstra etasje og nytt parkeringshus

 • Byggherre og oppdragsgiver: Stølen Eiendom AS
 • Arkitekt: M3 Arkitekter AS
 • Vårt oppdrag: byggeteknisk prosjektering

Norheimsund Industrier

Industri og kontorbygg i Nordheimsund, ca 5500 m²

 • Byggherre og oppdragsgiver: Nordheimsund Industrier AS
 • Arkitekt: Siv.ark mnal Alv Martin Vangdal
 • Vårt oppdrag: byggeteknisk prosjektering

Framo Horsøy

Industrihaller på Askøy

 • Byggherre og oppdragsgiver: Framo Engineering AS
 • Arkitekt: Faaland Arkitekter AS
 • Vårt oppdrag: utarbeidelse av tilbudsmateriell for totalenreprise + byggherreombud RIB

NorEngros

Næringsbygg i Indre Arna, ca 10000m²

 • Totalentreprenør: Helgesen Teknisk-bygg AS
 • Vårt oppdrag: Prosjektering av betongkonstruksjoner

Safe Storebotn

Næringsbygg på Askøy

 • Entreprenør og oppdragsgiver: Åmodt Entreprenør AS
 • Arkitekt: Arkitektkontret Tveit AS
 • Vårt oppdrag: byggeteknisk prosjektering

Askøy Produkter

Næringsbygg på Askøy

 • Entreprenør og oppdragsgiver: Åmodt Entreprenør AS
 • Arkitekt: Arkitektkontoret Tveit AS
 • Vårt oppdrag: byggeteknisk prosjektering

Hotel Alexandra

Diverse byggetrinn, utvidelse og oppgraderinger

 • Byggherre og oppdragsgiver: Hotel Alexandra
 • Arkitekt: HLM arkitektur og plan AS
 • Vårt oppdrag: byggeteknisk prosjektering

Haukås bussanlegg

Nytt bussanlegg for ca 150 busser i Haukås Næringspark

 • Byggherre: Hordaland fylkeskommune
 • Arkitekt: Forum Arkitekter AS
 • Vårt oppdrag: byggeteknisk prosjektering av stål- og betongkonstruksjoner

Nedre Korskirkeallmenningen 2

Nærings- leilighetsbygg i Bergen sentrum

 • Byggherre: T. Brynjulfsen Nærnig AS
 • Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS
 • Vårt oppdrag: Byggeteknisk prosjektering av pelefundamentering (stålkjernepeler)

Sandviksbodene 77A

Nytt kontorbygg i Sandviken, Bergen. Fundamentert ute i sjøen.

 • Byggherre: Rolf Olsen AS
 • Arkitekt: Link Signatur AS
 • Vårt oppdrag: Byggeteknisk prosjektering av pelefundamentering (stålpeler), stål- og betongprosjektering

Skolager Sveio

Skolager ved golfbanen i Sveio 

 • Byggherre: Skomani AS
 • Arkitekt: Bjerke & Bjørge AS
 • Vårt oppdrag: Byggeteknisk prosjektering – grunn og betongkonstruksjoner

Hummervoll industribygg

Industribygg for Hummervoll Industrier

 • Oppdragsgiver: Helgesen Tekniske Bygg – Totalentreprenør
 • Entreprenør: Åmodt Entreprenør AS
 • Arkitekt: Helgesen Tekniske Bygg
 • Vårt oppdrag: Byggeteknisk prosjektering – grunn og betongkonstruksjoner

Bømmeløy mekaniske

Mekanisk verksted

 • Byggherre: Helgesen Tekniske Bygg – Totalentreprenør
 • Entreprenør: Åmodt Entreprenør AS
 • Arkitekt: Helgesen Tekniske Bygg
 • Vårt oppdrag: Byggeteknisk prosjektering – grunn og betongkonstruksjoner

Horsøy administrasjonsbygg

Større kontorbygg ved Horsøy på Askøy

 • Byggherre og oppdragsgiver: Horsøy Industrihavn AS
 • Arkitekt: Faaland Arkitekter AS
 • Vårt oppdrag: Byggteknisk prosjektering

Coop Valestrandsfossen

Grunn- og betongarbeider er i ferd med å ferdigstilles for prosjektet.

Bygget er fundamentert på stålkjernepeler.

Amfi Voss

Utvidelse av kjøpesenter på Voss med ca 4500 m2.

 • Utbygger: Vossasenteret AS
 • Arkitekt: Arkitektkontoret Waage AS
 • Entreprenør: Consto AS
 • Vårt oppdrag: Byggeteknisk prosjektering

 


Kilden Senter

Rivning av parkeringshus. Nytt tilbygg ved kjøpesenteret på Nordås, ca. 1200 m2.

 • Utbygger: Aberdeen Asset Management
 • Arkitekt: SE- Arkitektur AS
 • Entreprenør: LAB Entreprenør AS
 • Vårt oppdrag: Prosjektering av rivningsarbeider og miljøsanering, samt byggeteknisk prosjektering av nybygg.

RadøyGruppen

Ny produksjonshall og kai

 • Utbygger: RadøyGruppen AS
 • Vårt oppdrag: Byggeteknisk prosjektering