Uavhengig kontroll

 • Overordnet ansvar for kontroll
 • Konstruksjonssikkerhet
 • Brannsikkerhet
 • Bygningsfysikk
 • Geoteknikk

Samferdsel

 • Bruer
 • Kulverter/Underganger
 • Støttemurer
 • Kaier

Næring

 • Kontorer
 • Næringsbygg
 • Industribygg
 • Hoteller

Helse

 • Sykehjem
 • Institusjoner
 • Bofellesskap
 • Ambullansestasjoner

Undervisning

 • Skoler
 • Barnehager

Annet

 • Svømmebasseng
 • Veksthus
 • Antikvariske bygg
 • Rehabiliteringer
 • Arkitektbeskrivelser etter NS 3420
 • Veileder/sensor ved Bergen Arkitektskole
 • Veileder ved Høgskolen i Bergen

Rammeavtaler

Prosjektadministrasjon

 • Prosjektledelse (PL)
 • Prosjekteringsledelse (PRL)
 • Prosjektgruppeleder (PGL)
 • Byggeledelse (BL)

Bolig

 • Hytter
 • Eneboliger
 • Tomannsboliger
 • Rekkehus
 • Terrassehus
 • Boligblokker
 • Boligfelt