Bru Torsnes

Bru for tyngre kjøretøy BK10

 • Byggherre og oppdragsgiver: Fjellkraft AS
 • Vårt oppdrag: byggeteknisk prosjektering

Rassikring Skutlalia

Støttemurskonstruksjon i betong

 • Oppdragsgiver: Kvam herad 
 • Vårt oppdrag: byggeteknisk prosjektering

Gangbru Sandvoll

Gang og sykkelbru

 • Byggherre: Statens vegvesen
 • Oppdragsgiver: Ingeniør Haldor Halvsgård AS
 • Vårt oppdrag: byggeteknisk prosjektering

Osestølen Bilstall

Parkeringsgarasje og 52 personbiler på Ustaoset

 • Entreprenør: Stoltz Entreprenør AS
 • Vårt oppdrag: byggeteknisk prosjektering av betongkonstruksjoner

Kulverter

Diverse betongelementkulverter

 • Oppdragsgiver: Voss Cementfabrikk LL
 • Vårt oppdrag: byggeteknisk prosjektering

Gangbru Loftås

Fagverksbru  for gang og sykkel – spennvidde 38m

 • Oppdragsgiver: Hansen & Eknes AS
 • Vårt oppdrag: Byggteknisk prosjektering