Bygge – og anleggsteknisk prosjektering:

 • Statistiske beregninger av stål-, tre-, og betongkonstruksjoner
 • Pelefundamentering
 • Mål- og armeringstegninger inkl. bøyelister
 • BIM prosjektering
 • Utarbeidelse av anbudsdokumenter basert på NS 3450 og NS 3451
 • Funksjonsbeskrivelse for totalentreprise
 • Beskrivelse etter NS 3420 eller Prosesskoden
 • Kostnadskalkyler
 • Tilstandsanalyse / tilstandsrapport
 • Bistand entreprenør i tilbudsfasen med utredninger / vurderinger
 • Ansvarsrett prosjektering  (PRO)

Prosjektadministrasjon:

 • Prosjektledelse (PL)
 • Prosjekteringsledelse (PRL)
 • Prosjektgruppeleder (PGL)
 • Byggeledelse (BL)
 • Ansvarlig søker (SØK)
 • Uavhengig kontroll av prosjektering (KPR)
 • Uavhengig kontroll av brannsikkerhet (KPR)
 • Uavhengig kontroll av utførelse (KUT)
 • Byggelånskontrollør

Undervisning:

 • Veileder byggeteknikk, diplom / hovedoppgave
 • Sensor byggeteknikk