Låven barnehage

Påbygging og ombygging av barnehage i Conrad Mohrsvei, Bergen

 • Byggherre og oppdragsgiver: Låven barnehage AS
 • Arkitekt: Faaland Arkitekter AS
 • Vårt oppdrag: byggeteknisk prosjektering, prosjektledelse og byggeledelse

Fauskanger skole

Skole og idrettshall

 • Byggherre: Askøy kommune
 • Arkitekt: Ola Roald AS
 • Vårt oppdrag: byggeteknisk prosjektering

Ålvik barnehage

Barnehage

 • Byggherre: Kvam herad kommune
 • Arkitekt: Molden arkitekter AS
 • Vårt oppdrag: byggeteknisk prosjektering samt arkitektbeskrivelse

Arna vgs

Videregående skole i Arna

 • Byggherre: Hordaland Fylkeskommune
 • Arkitekt: Origo Arkitekter
 • Vårt oppdrag: RIB for utarbeidelse av totalentreprise

Bergen Maritime

Nytt påbygg på taket av Bergen Maritime

 • Byggherre: Hordaland Fylkeskommune
 • Arkitekt: Asplan Viak
 • Vårt oppdrag: byggeteknisk prosjektering av stålkonstruksjoner

Søreide skole

Ny skole som skal driftes av Skanska i en OPS avtale (Offentlig-privat samarbeid)

 • Byggherre: Bergen kommune
 • OPS-ansvarlig: Skanska Norge AS
 • Arkitekt: Asplan Viak
 • Vårt oppdrag: byggeteknisk prosjektering

Ulsmåg skole

Ny barneskole på Ulsmåg, Bergen

 • Byggherre: Bergen kommunale bygg KF (BKB)
 • Arkitekt: Ola Roald AS Arkitektur
 • Vårt oppdrag: byggeteknisk prosjektering

Hordvik skole

Tilbygg til skole

 • Byggherre: Bergen kommune
 • Arkitekt: Ole Holmar Iversen, Bergen kommune
 • Vårt oppdrag: byggeteknisk prosjektering

Strandebarm skule

Skole og idrettshall

 • Byggherre: Kvam herad kommune
 • Arkitekt: Sørli Arkitekter AS
 • Vårt oppdrag: byggeteknisk prosjektering for betongkonstruksjoner

Storhaugen barnehage

Barnehage

 • Byggherre: Ålesund Kommune
 • Arkitekt: Molden arkitekter
 • Vårt oppdrag: Utarbeidelse av anbudsdokumenter

Manger folkehøgskule

Universell utforming ved skolen

 • Byggherre: Hordaland Fylkeskommune
 • Arkitekt: OG Arkitekter
 • Vårt oppdrag: Byggeteknisk prosjektering

Fantoft gård barnehage

Barnehage for ca 100 barn i en tidligere gård på Fantoft.

 • Byggherre: Bergen Kommune
 • Entreprenør: Åmodt Entreprenør AS
 • Arkitekt: Lund & Partnere AS
 • Vårt oppdrag: Byggeteknisk prosjektering

Lindås barneskule paviljong

Barneskule i Lindås

 • Byggherre: Lindås Kommune
 • Entreprenør: JH Nævdal AS
 • Arkitekt: OG Arkitekter
 • Vårt oppdrag: Byggeteknisk prosjektering

Hellen skole

Ombygging og påbygg av barneskole, Bergen

 • Byggherre: Bergen kommunale bygg KF (BKB)
 • Arkitekt: Ola Roald AS Arkitektur
 • Vårt oppdrag: byggeteknisk prosjektering

Drømmehagen Barnehage

Privat barnehage på Mjåtveit/Frekhaug i Meland kommune, ca. 1100 m2

 • Utbygger: Seliussen AS
 • Arkitekt: Tysseland arkitektur AS
 • Entreprenør: Walde Entreprenør AS
 • Vårt oppdrag: Byggeteknisk prosjektering

Nordhordaland Folkehøgskule

Norges største folkehøgskole på Frekhaug i Meland kommune skal utvide kjøkkenet og få flere hybler.

 • Utbygger: Nordhordaland folkehøgskule
 • Arkitekt: Tysseland arkitektur AS
 • Vårt oppdrag: Byggeteknisk prosjektering